Menu

Home

Samen bouwen aan meer zelforganisatie, samenwerking en leiderschap. Op authentieke wijze, naar de essentie. Als coach, adviseur, trainer, procesbegeleider of interim HRM-professional. Op basis van het versterken van (zelf-)vertrouwen, openheid en daadkracht. Die normen, waarden en werkwijzen creeren die echt bijdragen aan het organisatie- en algemeen belang.


 • oranje zwerm plaatje

  Harrie Joosten & Hennie Grol, raadsleden

  Procesbegeleiding wijkgericht werken; implementatie
  wijkplatforms en samenwerking met gemeente

  “Bedankt voor je geweldig inspirerende inzet voor dit dossier!
  Een ‘boost’ voor onze Gemeente.”

  “Buitengewoon professioneel en innovatief.
  Er is veel bereikt in een korte tijd.”

   

 • oranje zwerm plaatje

  Nel Mateman, voorzitter wijkoverleg gemeente

  Wijkgericht werken op sociocratische wijze; begeleiding vijf ‘wijkoverleggen’
  in effectief vergaderen en samenwerking met gemeente.

  “Twee regels is wel erg kort, want ik zou graag de loftrompet steken voor jouw manier van trainen.
  Aanstekelijk, stimulerend, duidelijk en gezellig. Ik heb er tenminste erg veel aan gehad en zeg vaak
  in de vergadering: Wat heeft Marianne ons geleerd? Evalueren is niet alleen maar zeggen: het was
  een goede vergadering, prima geleid en gezellig, maar je ook afvragen: Wat kunnen we de volgende
  keer doen om het nog beter te laten verlopen?”

   

 • oranje zwerm plaatje

  Ton Engelen, Manager ROC West-Brabant

  Procesbegeleiding organisatieontwikkeling

  “Resultaatverantwoordelijk werken begint bij de cultuur van je organisatie.
  Vooral op dit gebied hebben we door de begeleiding van Marianne hele
  stappen gezet. Bovendien was het ook nog eens heel gezellig.”

   

 • oranje zwerm plaatje

  Drs. J.M. Hofmans, Directeur Zorgresidenties

  Coaching en teambuilding

  “In zorgorganisaties is dat wat de klant beleeft heel belangrijk. Juist de mensen
  die in het primaire proces werkzaam zijn, zijn in belangrijke mate verantwoordelijk
  voor die beleving. Voor onze organisatie is het van eminent belang om onze
  medewerkers in dat primaire proces heel direct, in het belang van de klant, besluiten
  te kunnen laten nemen. Zowel naar individuen als naar de teams heeft Marianne ons
  geholpen om slagkracht te ontwikkelen. Haar analytisch vermogen en de drive om te
  schakelen naar de “tien” hebben onze medewerkers op een uitdagend spoor gezet.”

   

 • Frans van der Steen

  Frans van der Steen, Manager R&D, Marel Stork

  Projectleiding, training en coaching facilitators;
  Het faciliteren van vergaderingen door eigen medewerkers ter bevordering van dialoog en effectiviteit.

  “Marianne is in staat gebleken een groep mensen snel te laten ontwikkelen richting bekwame, zelfbewuste facilitators.
  Ze beheerst zowel het vakmanschap om mensen de noodzakelijke vaardigheden bij te brengen als ook het talent om
  de sfeer te creëren die nodig is om te kunnen groeien. Ze is het water, de kunstmest en het zonnetje tegelijk!”

   

 • Nard Kronenberg

  Nard Kronenberg, Kronenberg & collega’s, Loopbaanadviesbureau

  Coaching, teambuilding, organisatieontwikkeling

  “Marianne Geurts, daar zijn d’r geen 10 van in een dozijn. Marianne straalt.
  Marianne is fris. Marianne is een bevlogen type die communicatie niet beperkt
  tot woorden maar haar hele lijf gebruikt. Geen zintuig laat zij onbenut.
  Zij staat voor professioneel en prettig contact. Diepgang en groepsdynamiek
  mogen in dit rijtje niet ontbreken. Als je Marianne ontmoet dan breekt de zon door!”

 • Wendy Duijvesteijn

  Wendy Duijvesteijn, P&O Praktijk Steijnbers, www.steijnbers.nl

  Coaching, teambuilding, organisatieontwikkeling

  “Marianne verstaat de kunst van het luisteren, waarbij ze ook hoort wat niet
  benoemd wordt. Door gebruik te maken van haar inlevingsvermogen, kennis
  en ervaring weet ze elke keer weer de juiste inzichten en verhalen voor dat
  moment aan te reiken, waardoor het antwoord op de hulpvraag als vanzelf lijkt
  te ontstaan. Marianne is als mens respectvol, geduldig en betrokken en in staat
  om ontwikkeling te sturen zonder belerend te zijn.”

Wij bouwen samen met u aan meer zelforganisatie, zelfregie, daadkracht, leiderschap en samenwerking. Op een authentieke manier, samenwerken aan dat wat essentieel is...