Menu

Home

Zet als werkgever de deur open voor bijzondere mensen en wordt daarmee de meest aantrekkelijke sociaal ondernemer in de regio! Want - in de juiste vorm - maakt een samenwerking met mensen met bijzondere gaven, langdurig werklozen of vluchtelingen ons allemaal blij. En we weten dat het zakelijk gezien ook extra kansen biedt, omdat er een meer open, authentiek en lerend werkklimaat ontstaat.

Jij als ondernemer weet als de beste hoe je geld verdient en werk creeert. Wij als Esentika kennen het sociale werkveld goed, hebben een groot en breed netwerk en weten wat de juiste vorm is die voor iedereen past. Zonder afhankelijk te zijn van subsidies en zorgbudgetten bouwen we samen met jou als ondernemer een rendabele samenwerkingsvorm met bijzondere mensen.


 • Harrie Joosten & Hennie Grol, raadsleden

  Procesbegeleiding wijkgericht werken; implementatie
  wijkplatforms en samenwerking met gemeente

  “Bedankt voor je geweldig inspirerende inzet voor dit dossier!
  Een ‘boost’ voor onze Gemeente.”

  “Buitengewoon professioneel en innovatief.
  Er is veel bereikt in een korte tijd.”

   

 • Nel Mateman, voorzitter wijkoverleg gemeente

  Wijkgericht werken op sociocratische wijze; begeleiding vijf ‘wijkoverleggen’
  in effectief vergaderen en samenwerking met gemeente.

  “Twee regels is wel erg kort, want ik zou graag de loftrompet steken voor jouw manier van trainen.
  Aanstekelijk, stimulerend, duidelijk en gezellig. Ik heb er tenminste erg veel aan gehad en zeg vaak
  in de vergadering: Wat heeft Marianne ons geleerd? Evalueren is niet alleen maar zeggen: het was
  een goede vergadering, prima geleid en gezellig, maar je ook afvragen: Wat kunnen we de volgende
  keer doen om het nog beter te laten verlopen?”

   

 • Ton Engelen, Manager ROC West-Brabant

  Procesbegeleiding organisatieontwikkeling

  “Resultaatverantwoordelijk werken begint bij de cultuur van je organisatie.
  Vooral op dit gebied hebben we door de begeleiding van Marianne hele
  stappen gezet. Bovendien was het ook nog eens heel gezellig.”

   

 • Drs. J.M. Hofmans, Directeur Zorgresidenties

  Coaching en teambuilding

  “In zorgorganisaties is dat wat de klant beleeft heel belangrijk. Juist de mensen
  die in het primaire proces werkzaam zijn, zijn in belangrijke mate verantwoordelijk
  voor die beleving. Voor onze organisatie is het van eminent belang om onze
  medewerkers in dat primaire proces heel direct, in het belang van de klant, besluiten
  te kunnen laten nemen. Zowel naar individuen als naar de teams heeft Marianne ons
  geholpen om slagkracht te ontwikkelen. Haar analytisch vermogen en de drive om te
  schakelen naar de “tien” hebben onze medewerkers op een uitdagend spoor gezet.”

   

 • Frans van der Steen, Manager R&D, Marel Stork

  Projectleiding, training en coaching facilitators;
  Het faciliteren van vergaderingen door eigen medewerkers ter bevordering van dialoog en effectiviteit.

  “Marianne is in staat gebleken een groep mensen snel te laten ontwikkelen richting bekwame, zelfbewuste facilitators.
  Ze beheerst zowel het vakmanschap om mensen de noodzakelijke vaardigheden bij te brengen als ook het talent om
  de sfeer te creëren die nodig is om te kunnen groeien. Ze is het water, de kunstmest en het zonnetje tegelijk!”

   

 • Nard Kronenberg, Kronenberg & collega’s, Loopbaanadviesbureau

  Coaching, teambuilding, organisatieontwikkeling

  “Marianne Geurts, daar zijn d’r geen 10 van in een dozijn. Marianne straalt.
  Marianne is fris. Marianne is een bevlogen type die communicatie niet beperkt
  tot woorden maar haar hele lijf gebruikt. Geen zintuig laat zij onbenut.
  Zij staat voor professioneel en prettig contact. Diepgang en groepsdynamiek
  mogen in dit rijtje niet ontbreken. Als je Marianne ontmoet dan breekt de zon door!”

 • Wendy Duijvesteijn, P&O Praktijk Steijnbers, www.steijnbers.nl

  Coaching, teambuilding, organisatieontwikkeling

  “Marianne verstaat de kunst van het luisteren, waarbij ze ook hoort wat niet
  benoemd wordt. Door gebruik te maken van haar inlevingsvermogen, kennis
  en ervaring weet ze elke keer weer de juiste inzichten en verhalen voor dat
  moment aan te reiken, waardoor het antwoord op de hulpvraag als vanzelf lijkt
  te ontstaan. Marianne is als mens respectvol, geduldig en betrokken en in staat
  om ontwikkeling te sturen zonder belerend te zijn.”

Wij bouwen samen met u aan nieuwe rendabele samenwerkingsvormen met bijzondere mensen. We maken meer mogelijk door het versterken van zelforganisatie, zelfregie, daadkracht, leiderschap en samenwerking. Op een authentieke manier, samenwerken aan dat wat essentieel is...